Z personálnych dôvodov bude dňa 10.03.2022 v odpoludňajších hodinách a v piatok 11.03.2022  pošta zatvorená.