29,7x38,2 cm
 .
KOSTOL SV. KRÍŽA V HAMULIAKOVE
 .
* 800 ročná románska pamiatka (našla sa tehla z r. 1222)
* veža je šikmá – v dôsledku povodní je vychýlená 76 cm
 .
Kostol sv. Kríža je najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce, je to štýlovo (architektonicky) NAJČISTEJŠÍ ROMÁNSKY KOSTOL na Hornom Žitnom ostrove, ktorý pochádza z 13. storočia. Trojstupňová štruktúra stavby je zreteľne viditeľná: na východnej strane sa nachádza šesťhranná svätyňa, potom obdĺžniková loď a na západnej strane ihlanová veža. Veža je na troch úrovniach delená dvojitými oknami. Kostol bol postavený z tehál, má hrubé steny; pod svätyňou sa nachádza krypta, kde sú uložené telesné ostatky členov starých hamuliakovských rodín.
 .
Charakteristickou črtou kostola je ŠIKMÁ VEŽA, ktorá je vychýlená približne 76 cm. Dôvodom vychýlenia boli časté záplavy, ktoré spôsobili nerovnomerné klesanie veže, nakoľko jedna časť veže stojí na štrku a druhá na ílovitej pôde.
Tu: FOTOGRAFIA Z ROKU 1940. Pred súčasnými vchodovými dverami vtedy ešte bol tzv. DOM CHUDOBNÝCH (v niektorých regiónoch sa volal žobráčeň) – bol zbúraný počas rekonštrukcie kostola v 70-tych rokoch
 .
Text: Bogár Julianna
Foto: www.fortepan.hu – rok 1940
Príspevok pripravila: Juliana Krajčírová
.
?? A Szent Kereszt-Templom a falu legjelentősebb kulturális műemléke, Felső-Csallóköz legtisztább ROMÁN stílusú temploma, amely a XIII. század közepén épült. Az épület hármas szerkezete világosan látható: keleten a hatszögű szentély, majd a téglalap alapú hajó, nyugati homlokzaton a gúla alakú torony helyezkedik el. A torony három szinten ikerablakokkal tagolt. A templom téglából épült, falai vastagok, erődítményszerűek; a szentély alatt kripta van, itt nyugszanak a templom kegyurai.
 .
A templom jellegzetessége a FERDE TORONY, amelynek elhajlása kb. 76 cm. Ennek az oka a gyakori árvíz, amelynek következtében a torony egyenlőtlenül süllyedt, ugyanis egyik része kavicsos, másik része agyagos talajon áll.
A kép 1940-ből van. Jól látni az ún. SZEGÉNYEK HÁZÁT – a jelenlegi bejárat előtt lévő részt, amely a 70-es években zajló rekonstrukció alatt lett lebontva