Informujeme obyvateľov, že zahajujeme práce na vybudovaní zberného dvora, na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 655.562,43 Euro.
‼ Výstavba zberného dvora bude spojená s rôznymi OBMEDZENIAMI jeho prevádzky, nakoľko zakaždým časť parcely bude aktívnym zabezpečeným staveniskom.
Tieto obmedzenia sú nevyhnutné z dôvodu BEZPEČNOSTI ako aj skutočnosti, že v dôsledku omeškaní prideľovania dotácie musí byť stavba dokončená do 6 mesiacov namiesto plánovaných 12 mesiacov..
Žiadame občanov o spoluprácu a dodržiavanie obmedzení, aby stavbu bolo možné ukončiť v požadovanom skrátenom termíne čerpania eurofondov (skrátenie doby výstavby do 11/2023) a tak nebolo ohrozené preplatenie nákladov.
OBMEDZENIA SA BUDÚ MENIŤ podľa napredovania prác a aktuálneho miesta aktívnej stavebnej činnosti – SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNE OZNAMY NA FB, V MOBILNEJ APLIKÁCII A NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE.
———————————————————
Opatrenie č. 1:
‼ZÁKAZ NEKONTROLOVANÉHO VSTUPU/VJAZDU do zberného dvora – žiadame obyvateľov, aby VYČKALI PRED BRÁNOU na pokyn zamestnanca na umožnenie vstupu/vjazdu do aktuálne prístupnej časti zberného dvora.
ZÁKAZ VOĹNÉHO POHYBU a VSTUPU NA STAVENISKO.
Počet osôb/vozidiel v areáli je z dôvodu bezpečnosti limitovaný‼
V prípade, že toto obmedzenie nebude rešpektované, budeme musieť pristúpiť k prerušeniu prevádzky zberného dvora a k jeho uzatvoreniu!!
Opatrenie č. 2:
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OD 31.5.2023:
sobota 8:00-12:00 13:00-19:00
‼ streda 17:00 -20:00 ‼
Opatrenie č. 3:
Na zbernom dvore sa nebude preberať SKLO.
Kontajnery na sklo sa dočasne presúvajú na existujúce stojiská v obci, ktoré sú verejne prístupné.
_______________________
Vopred sa ospravedlňujeme za dočasný diskomfort.
Odmenou za trpezlivosť bude moderný zberný dvor.