Zápisnica volebnej komisie BSK o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja:

Zápisnica – vyhlásenie výsledkov – 4-11-2017 – Voľby VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

VO 1

VO 2

VO 3

VO 4

VO 5

VO 6

VO 7

VO 8

VO 9

VO 10

VO 11

VO 12

VO 13

VO 14

VO 15

VO 16

VO 17

VO 18

VO 19

VO 20

VO 21

VO 22

VO 23

VO 24

Zoznam zaregistrovaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

Plochy a ich rozdelenie určené na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov pre jedného kandidáta

Oznam pre kandidátov do funkcie predsedu BSK a poslancov zastupiteľstva BSK vo voľbách 2017

Pre jedného kandidáta pre voľby do BSK je vyhradená plocha na verejných plagátovacích plochách v obci Hamuliakovo  21 cm x 15 cm/ jedna plagátovacia plocha.

Plochy určené na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane obci Hamuliakovo :

vývesná tabula pri obecnom úrade, vývesná tabula ul. Vŕbová, vývesná tabula ul. Malogútorská, vývesná tabula ul. Dunajská / pri ZŠ/