RNDr. Róbert Mikóci

samostatný odborný referent – stavebný úrad, ohlásenie drobných stavieb, rozkopávkové povolenia, vjazd na pozemok, územnoplánovacie informácie

Tel:02/45646071

e-mail: stavebnyurad@obechamuliakovo.sk

Tlačivá na stiahnutie:

Stavebná činnosť