Vážení športoví priatelia!

Vedenie ŠK Hamuliakovo pozýva všetkých členov a priateľov športu na výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa koná 11.11.2017, v sobotu o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Hamuliakove.