Pozvánka na OZ 23.05.2018

v Hamuliakove, dňa 16.05.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 5/2018, ktoré sa uskutoční dňa

 

                                  23.05. 2018, v stredu, o 17.00 hod.

                                                    v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Interná smernica – poplatok za rozvoj
 5. Modernizácia VO
 6. Ernest Molnár – nájomná zmluva
 7. MŠ – krátka informácia
 8. Rôzne
 9. Záver

 

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Jozef Schnobl

starosta obce

 

Pozvánka na OZ 23.04.2018

v Hamuliakove, dňa 18.04.2018

                                                         P O Z V Á N K A

 

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 4/2018, ktoré sa uskutoční dňa

                    23.04. 2018, v pondelok, o 8.00 hod.

                           v zasadačke obecného úradu.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Riešenie – terénne úpravy smer Kalinkovo
 5. Zakúpenie motorovej kosačky na verejnú zeleň
 6. Rozpočtové opatrenia – nádoby na psie exkrementy
 7. Záver

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Pozvánka na OZ 11.04.2018

v Hamuliakove, dňa 05.04.2018

P O Z V Á N K A

podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 3/2018, ktoré sa uskutoční dňa

                                11.04. 2018, v stredu, o 17.00 hod.

                                               v kultúrnom dome.

P R O G R A M   rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Vysporiadanie obecných pozemkov
 5. Verejné obstarávanie MŠ – krátka informácia
 6. Poplatok za rozvoj
 7. Zriadenie vecného bremena – znalecký posudok p. Telek
 8. Žiadosť spoločnosti SWAN
 9. Došlá pošta
 10. Rôzne
 11. Záver

Jozef Schnobl

starosta obce

Pdf

 

 

 

 

 

Mobilná aplikácia Hamuliakovo

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej obci Hamuliakovo? Mobilná aplikácia Hamuliakovo zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.  Priblížiť sa chceme aj častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je.

Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod Play) aplikáciu ‘Hamuliakovo’. Pre mobilné telefóny a tablety Apple je na AppStore k dispozícii aplikácia ‘Moja Obec’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Krakovany je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play stačí zadať kľúčové slová ‘hamuliakovo’. Pre AppStore kľúčové slová ‘moja obec’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov.

Hlavné funkcie aplikácie:

 • Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu obce Hamuliakovo) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
 • Kontakty na samosprávu a iné subjekty v obci Hamuliakovo.
 • Odpočet dní do predmetného dňa.
 • Identifikácia neprečítaných správ.
 • Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.

clanok

 

 

Pozvánka

Riaditeľka ZŠ pozýva občanov Hamuliakova dňa 29.03.2018 /štvrtok/

od 9:00 – do 14:00 hod. na prehliadku novej ZŠ v Hamuliakove.